SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter genomför den planerade kontantemissionen om 450 MSEK i enlighet med pressmeddelande den 29 juni 2021

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus” eller ”Bolaget”) genomför den beslutade riktade kontanta nyemissionen om totalt 30 000 000 stycken aktier till kursen 15 kr till de två största ägarna Sterner Stenhus Holding AB samt Fastighets AB Balder. Denna emission tillför bolaget 450 MSEK i enlighet med årsstämmobeslutet.

Per den 29 juni 2021 kontrollerar Bolaget mer än 96 % av aktier och teckningsoptioner och förklarade således budet för ovillkorat. På bolagsstämman den 27 maj 2021 fattades beslutet om en kontant riktad nyemission i syfte att stärka bolaget finansiellt i samband med förvärvet av Maxfast AB. Bolaget har från och med idag erhållit hela beloppet om 450 MSEK.

**********

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Med detta tillskott skapas ytterligare förutsättningar för fortsatt fokus på tillväxt


Ändrad 2021-07-06

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Corporate Information
  • Other Corporate Information