SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter har genom dotterbolaget MaxFastigheter i Sverige AB (publ) fullgjort förtidsinlösen av utestående obligationslån om 200 000 000 kronor

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att MaxFastigheter i Sverige AB (publ) har fullgjort förtidsinlösen av utestående obligationslån om 200 000 000 kronor med ISIN SE0013460243 (”Obligationerna”).

Den 16 februari 2023 meddelade Stenhus Fastigheter att Obligationerna skulle lösas i förtid med avsikten att dagen för inlösen skulle inträffa den 23 mars 2023. Stenhus Fastigheter kan nu meddela att Obligationerna har förtidsinlösts i enlighet med tidigare kommunicerad tidsplan. Sista handelsdag för Obligationerna var den 14 mars 2023.

Återbetalning sker till de innehavare av Obligationer som på avstämningsdagen den 16 mars 2023 var registrerade i skuldboken som ”Noteholder i enlighet med villkoren för Obligationerna.


Ändrad 2023-03-23

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Corporate Action
  • Other