SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter har under Q3 2023 refinansierat seniora banklån om totalt 1 650 MSEK

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus” eller ”Bolaget”) har under Q3 2023 refinansierat seniora banklån om totalt MSEK 1 650 vilket innebär att Stenhus har förlängt cirka 50% av bolagets tidigare kortfristiga låneförfall.

Stenhus har under Q3 2023 förlängt ett flertal låneavtal med sina befintliga långivare avseende befintliga banklån. Den nya kapitalbindningstiden för de omförhandlade banklånen är i huvudsak fördelat på tre respektive fyra års löptid.

Stenhus avser även att förlänga ytterligare befintliga banklån och byggnadskreditiv under Q4. Detta då bolaget under Q3 har färdigställt ett flertal projekt där våra hyresgäster nu har flyttat in. Ett exempel på detta är Alstoms nya forsknings- och utvecklingscenter i Västerås omfattande cirka 10 600 m2 kontor. Denna kontorsfastighet har uppförts i enlighet med LEED Gold. Utöver detta har även nyproduktionsprojektet för Rusta och Stadium Outlet i Köping färdigställts och inflyttats under kvartalet.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Vi är glada över våra fina långsiktiga samarbeten med våra banker. Jag tycker det påvisar en styrka i att vi med lång framförhållning lyckas refinansiera våra seniora banklån.


Ändrad 2023-10-03

  • Swedish
  • Corporate Information
  • Other Corporate Information
  • News
  • IR