SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter höjer målet för värdet av fastighetsportföljen till minst 20 000 MSEK per utgången av 2025, samt justerar finansiella nyckeltal

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) har beslutat att höja målet för värdet av fastighetsportföljen. Värdet ökas från 10 000 MSEK till minst 20 000 MSEK vid utgången av 2025. Bolaget ökar också den långsiktiga ränteteckningsgraden från minst 2,00 gånger till minst 2,25 samt inför ett nytt mått, Net LTV, med ett långsiktigt mål som inte skall överstiga 55%.

Stenhus har efter genomgång av tillväxtmålet för underliggande fastighetsvärde nu beslutat att höja detta mål från 10 000 MSEK till 20 000 MSEK. Bakgrunden till detta är att Styrelse och Ledning gör bedömningen dels att det tidigare målet inte på ett korrekt sätt visar Stenhus tillväxtmöjligheter, dels att det gamla tillväxtmålet kommer passeras långt innan utgången av år 2025.

Gällande de finansiella nyckeltalsförändringarna bygger dessa på den långsiktiga bedömningen av bolagets finansiella styrka. Målet för ränteteckningsgrad har ökats från minst 2,00 gånger till minst 2,25 gånger långsiktigt. Bolaget har även infört ett nytt mål, Net LTV. Med detta mål blir det tydligare vilken riskprofil Bolaget kommer att ha över tid. Net LTV skall långsiktigt inte överstiga 55%

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

–Ett år in på vår resa känns det väldigt stimulerande att vi både höjer vårt tillväxtmål till det dubbla samtidigt som vi stärker våra finansiella mål. Allt detta sammantaget gör att vi kommer att bli ett mycket större bolag med en fantastiskt stark balansräkning. Det är med stor tillförsikt och mycket positiv energi vi fortsätter vår resa mot våra mål.


Ändrad 2021-11-19

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Corporate Information
  • Other Corporate Information