SFAST 10.44 SEK (+3.16%)

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) får godkänt för byte till Nasdaq First North Premier

Styrelsen i Stenhus Fastigheter AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget erhållit godkännande från Nasdaq om tillträde till premiumsegmentet Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets aktier kommer därmed byta lista från First North och handlas på First North Premier från och med den 2 juni 2022.

Listbytet till First North Premier innebär bl.a. högre krav kring informationsgivning, bolagsstyrning samt finansiell rapportering.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Det är med glädje vi nu kan meddela att vi kliver över till Nasdaqs mer seniora lista, Nasdaq First North Premier Growth Market. Detta kommer öka vår synlighet i marknaden och ge oss större förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien samt förbereda oss väl inför kommande notering på Nasdaqs huvudlista i framtiden.

Stenhus Fastigheters aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen på First North Premier. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn och ISIN-kod som tidigare.

Rådgivare

Rådgivare i samband med genomförandet av listbytet har varit Born Advokater, som legal rådgivare, och Eminova Fondkommission AB, som Bolagets certified adviser.


Ändrad 2022-05-31

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • Listing Regulation
  • Corporate Action
  • Other