SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market – handel i aktien kommer inledas den 24 november 2020

Nasdaq Stockholm AB har den 17 november 2020 godkänt Stenhus Fastigheter i Norden AB:s ("Stenhus Fastigheter" eller "Bolaget") ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Handel av aktier i Stenhus Fastigheter kommer inledas tisdagen den 24 november 2020 under kortnamnet SFAST och med ISIN-kod SE0014956819.

För mer information, vänligen kontakta

Elias Georgiadis, verkställande direktör
Telefon: +46 707 96 13 34
E-mail: elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se

Mikael Nicander, vice verkställande direktör
Telefon: +46 708 70 35 91
E-mail: mikael.nicander@stenhusfastigheter.se

Denna information lämnades för offentliggörande klockan 10:00 den 18 november 2020.

Om Stenhus Fastigheter

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga och kommersiella fastigheter. Bolagets primära geografiska marknad är Stockholmsregionen. Den 30 september 2020 bestod Stenhus Fastigheters fastighetsportfölj av tio fastigheter motsvarande ett fastighetsvärde om 1 376 miljoner kronor. Bolagets affärsidé är att över tid skapa ett diversifierat fastighetsbestånd för att generera största möjliga riskjusterade avkastning för Bolagets aktieägare. Bolagets tillväxt ska huvudsakligen ske genom fastighetsförvärv men även genom fastighetsutveckling.

För mer information, se Stenhus Fastigheters hemsida www.stenhusfastigheter.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se


Ändrad 2020-11-18

  • Swedish
  • Corporate Information
  • Other Corporate Information
  • News
  • IR