SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter i Norden AB upprättar ett grönt finansieringsramverk

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (“Stenhus” eller ”Bolaget”) har upprättat ett grönt finansieringsramverk (det ”Gröna Ramverket”) som möjliggör för Bolaget att emittera bland annat gröna obligationer. Syftet är att kunna finansiera och refinansiera gröna och energieffektiva byggnader samt investeringar i energieffektivisering. ISS Corporate Solutions har genomfört en oberoende granskning (”Second Opinion”) av ramverket.

Det Gröna Ramverket har upprättats i enlighet med Green Bond Principles (GBP) från 2021 utformat av ICMA (International Capital Market Association) samt Green Loan Principles (GLP) från 2023, utformat av Loan Market Association (LMA), Asia Pacific Loan Market Association (APLMA) och Loan Syndications and Trading Association (LSTA).

”Vi har nöjet att introducera vårt Gröna Ramverk när vi nu tar nästa steg i Stenhus resa mot en mer hållbar framtid. Det Gröna Ramverket kommer att spela en central roll i att förverkliga våra framtida gröna investeringar, projekt och initiativ som främjar miljömässigt ansvarstagande. Vi ser med spänning fram emot att fortsätta vår hållbarhetsresa och att dela våra framsteg och insatser med er alla. Tillsammans kan vi göra verklig skillnad och bidra till en mer hållbar framtid för oss själva och kommande generationer.” – Mikael Nicander, Vice VD

En extern granskning av det Gröna Ramverket har genomförts av en oberoende tredje part; ISS Corporate Solutions, som har bedömt att det Gröna Ramverket, stödjer bland annat FN:s Globala Mål (UN Sustainable Development Goals): 7 ”Hållbar energi för alla”, 11 ”Hållbara städer och samhällen” och 13 ”Bekämpa klimatförändringarna”.

Stenhus avser att regelbundet rapportera avseende underliggande gröna tillgångar. Rapporten kommer årligen att publiceras på Bolagets hemsida.

Danske Bank, Nordea och Swedbank har agerat rådgivare avseende upprättandet av det Gröna Ramverket.

Stenhus gröna finansieringsramverk: https://www.stenhusfastigheter.se/investerare/obligationer/
Second Opinion av ISS Corporate Solutions: https://www.stenhusfastigheter.se/investerare/obligationer/


Ändrad 2023-10-02

  • Swedish
  • Regulatory
  • Listing Regulation
  • Corporate Information
  • Other Corporate Information
  • News
  • IR