SFAST 10.44 SEK (+3.16%)

Stenhus Fastigheter investerar 195 MSEK genom 5 transaktioner samt ingår ett samarbetsavtal

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om förvärv av fyra fastigheter samt en utvecklingsfastighet, samtliga via bolagsförvärv. Förvärven finansieras med egna medel och förutsätter ingen bankfinansiering. Bolaget har också ingått ett samarbetsavtal med JSR AB.

Stenhus har även bildat ett JV-bolag med JSR AB i syfte att gemensamt förvärva projektfastigheter för vidareöverlåtelse till Stenhus efter färdigställande. JV-bolaget ägs till 51 procent av Stenhus och 49 procent av JSR. Inom ramen för detta samarbeta förvärvas två fastigheter via bolagsförvärv. Dels Fyrislund 14:2 i Uppsala där en bygghandel om ca 4 800 kvm kommer uppföras inom segmentet lager/lätt industri/logistik. Bygglov beräknas erhållas under Q1 2022. För fastigheten har ett 12-årigt trippel-net avtal med XL-Bygg har tecknats med planerad inflyttning Q4 2022. Dels Fotografen 4 i Tyresö där ett 12-år trippel-net avtal är tecknat med Liselott Löf på samtliga 3 168 kvm inom segmentet lager/lätt industri/logistik, inflyttning kommer att ske under Q1 2022. Totalt beräknas driftnettot för dessa två fastigheter uppgå till 10 MSEK. Då inflyttning skett kommer Stenhus förvärva de återstående 49% av det gemensamma bolaget av JSR AB.

Stenhus förvärvar även två fastighetsägande bolag inom segmentet offentliga fastigheter. Förvärvet avser en vårdfastighet i Katrineholm Mallen 7, samt Älgen 17 i Norrköping. Totalt omfattar vårdfastigheterna 1 635 kvm och för respektive fastighet har 15-åriga trippel-net avtal tecknats. Tillträde kommer ske under Q1 2022.

Stenhus förvärvar även ett fastighetägande bolag inom segmentet lager/lätt industri/logistik. Förvärvet avser fastigheten Eskilstuna Torshälla 5:43. Fastigheten är 2 555 kvm och hela fastigheten hyrs av Stille AB med en hyresduration på cirka 6,7 år. Tillträde kommer ske under Q4 2021.

Det totala driftnettot för ovan transaktioner beräknas uppgå till 14,7 MSEK. Säljarna är privata bolag. Förvärven finansieras med egna medel och förutsätter ingen bankfinansiering.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Genom vårt samarbete med JSR kan Stenhus fortsätta vår tillväxtresa med högkvalitativa fastigheter med långa hyresavtal. Tillskottet av vårdfastigheter och att vi ytterligare stärker vår position i Eskilstuna är glädjande, allt detta i linje med vårt fokus på kassaflöden

Samuel Beckstrand, Verkställande direktör i JSR AB

– Vårt samarbete med Stenhus visar hur vi tillsammans med en stark finansiell part kan leverera fantastiska projekt men starka kassaflöden. Att vi också delar filosofi med Stenhus visar att vi även i framtiden kommer utveckla vårt samarbete och fokus på kassaflöden

Glimstedt har varit legal rådgivare i denna transaktion


Ändrad 2021-10-18

  • Swedish
  • Corporate Information
  • Other Corporate Information
  • News
  • IR