SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter investerar totalt 170 MSEK i Uppsala samt emitterar aktier till en kurs om 20,00 kr per aktie

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om förvärv av en utvecklingsfastighet i Uppsala som är uthyrd enligt ett 15-årigt trippel-net avtal till Hedin Bil. Förvärvet sker genom förvärv av aktier i fastighetsägande bolag.. Del av köpeskillingen regleras genom nyemitterade Stenhus-aktier, vilka emitteras till en teckningskurs om 20,00 kr per aktie. Förvärvet finansieras med nyemitterade aktier samt egna medel och förutsätter ingen bankfinansiering.

Stenhus förvärvar fastigheten Uppsala Fyrislund 12:2 inom segmentet lager/lätt industri/logistik. Förvärvet sker genom förvärv av aktier i fastighetsägande bolag. Fastigheten är obebyggd och förvärvet sker i syfte att på fastigheten uppföra en bilanläggning om cirka 7300 kvm BTA för uthyrning till Hedin Bil. Den totala investeringen för Stenhus beräknas uppgå till ca 170 MSEK. Del av köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget betalas av Stenhus genom 1 250 000 nyemitterade Stenhus-aktier, vilka emitteras till en teckningskurs om 20,00 kr per aktie (”Emissionen”). Efter Emissionen uppgår det totala antalet aktier i Stenhus till 246 110 373 aktier. Bygglov beräknas erhållas under Q1 2022. Ett 15-årigt trippel-net avtal med Hedin Bil är tecknat med planerad inflyttning Q1 2023. Hyran enligt hyresavtalet är relaterad till den slutliga projektkostnaden och således står Stenhus ingen risk i projektet. Preliminärt driftnetto beräknas uppgå till 10,3 MSEK per år.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Denna affär visar Stenhus styrka att hitta strategiska samarbeten för att komma över högkvalitativa fastigheter med långa hyresavtal som stärker vårt kassaflöde samt förbättrar vår hyresduration med kvalitativa hyresgäster

Glimstedt har varit legal rådgivare till Stenhus i denna transaktion.


Ändrad 2021-10-15

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • Listing Regulation
  • Corporate Information
  • Other Corporate Information