SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Stenhus Fastigheter justerar sin finansiella kalender och beslutar att ytterligare tidigarelägga sin kvartalsrapport

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) har beslutat att tidigarelägga kvartalsrapporten avseende det första kvartalet 2021. Nytt publiceringsdatum för kvartalsrapporten är den 6 maj 2021. Tidigare kommunicerade datum var först den 20 maj 2021 och sedan den 12 maj 2021.

Eftersom vederlaget i det offentliga uppköpserbjudandet avseende MaxFastigheter i Sverige AB utgörs av nyemitterade aktier i Bolaget är erbjudandet prospektpliktigt. Tidigareläggandet av kvartalsrapporten sker i syfte att underlätta prospektarbetet.


Ändrad 2021-05-05

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • Listing Regulation
  • Corporate Information
  • Financial calendar