SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Stenhus Fastigheter koncentrerar fastighetsbeståndet och säljer fastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 306 MSEK

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om försäljning av fastigheterna Backa 27:1, 27:48, 31:1, 31:2, tomträtten Backa 866:771 och arrendet Backa 766:723 alla i Göteborg samt en fastighet Jordbromalm 2:2 i Haninge (tillsammans ”Fastigheterna”).

Fastigheterna är klassificerade hos Stenhus inom segmentet lager/lätt industri/logistik. Det beräknade sammanlagda driftnettot från Fastigheterna uppgår till 17,3 MSEK. Köpare är ett svenskt privat aktiebolag. Försäljningen är villkorad av finansiering och genomförs som bolagsaffär. Fastigheterna har Sortera som största hyresgäst och totalt omfattar de 16 431 kvm. Fastigheterna överlåts för ett sammanlagt överenskommet värde om 306 MSEK, vilket är något högre än Fastigheternas bokförda värde hos Stenhus. Frånträde beräknas ske under Q3 2022.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– ”I och med denna affär lämnar Stenhus Göteborg och avyttringen är en del av den renodling av fastighetsbeståndet som Stenhus genomför inför samgåendet med Randviken.”

Born har varit legal rådgivare i denna transaktion


Ändrad 2022-07-06

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • M&A