SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus Fastigheter offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer vid Nasdaq Stockholm

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 13 oktober 2023 seniora icke säkerställda gröna obligationer om totalt 500 miljoner kronor under ett ramverk om 700 miljoner kronor (”Obligationerna”).

Enligt obligationsvillkoren har Bolaget åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna vid Nasdaq Stockholm. Bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.stenhusfastigheter.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel i Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer beräknas bli omkring den 8 december 2023.


Ändrad 2023-12-06

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • Listing Regulation
  • Corporate Action
  • Prospectus