SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Stenhus Fastigheter ökar fastighetsinnehavet med drygt 13 procent genom avtal om förvärv av fastigheter

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ingår avtal om förvärv av fastigheterna i Kumla, Radion 1 och 3 samt i Vimmerby, Vimmerby 3:314 genom två bolagsförvärv inom segmentet Lager/Industri för 175 MSEK. Säljare i respektive affär är svenska privata aktiebolag.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen beräknas till totalt 175 MSEK, inklusive förvärvskostnader, och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till totalt 180 MSEK. Tillträde sker den 1 december 2020. Förvärven finansieras helt med Bolagets tillgängliga medel och förutsätter således ingen ny finansiering.

Fastigheterna är strategiskt belägna i Kumla samt Vimmerby och omfattar totalt drygt 48 000 kvm uthyrningsbar area. Den huvudsakliga verksamheten är lager och logistik. Snittdurationen på hyreskontrakten är 7,2 år med stabila hyresgäster, vilket ger starka kassaflöden över tid i enlighet med Bolagets strategi. Uthyrningsgraden är ca 99 procent.

Bland hyresgästerna finns bolag som VIDA, PostNord, Nittion93, Aura Lightning och Jordbruksverket. Genom förvärven ökar Stenhus Fastigheters hyresintäkter med drygt 21 MSEK, vilket innebär en ökning av förvaltningsresultatet på ca 39 procent.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Det är väldigt kul att få presentera våra första förvärv efter vår börsdebut. De fastigheter vi köper ligger helt i linje med vår strategi och affärsplan och dessa förvärv utgör startskottet på vår tillväxtresa. Detta är extra spännande med förvärvet i Vimmerby då Stenhus Fastigheter tar ytterligare ett steg i sin hållbarhetssträvan. Tillsammans med en av hyresgästerna tar vi hand om det spillvirke som uppstår i produktionen. Detta omvandlas till flis för användning i egen flispanna på fastigheten. På detta sätt förser vi ca 35 000 kvm med värme via internt fjärrvärmenät.

För mer information, vänligen kontakta

Elias Georgiadis, verkställande direktör

Telefon: +46 707 96 13 34

E-mail: elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se

Mikael Nicander, vice verkställande direktör

Telefon: +46 708 70 35 91

E-mail: mikael.nicander@stenhusfastigheter.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Denna information lämnades, genom vice verkställande direktören Mikael Nicanders försorg, för offentliggörande klockan [xx:xx] den [●] november 2020.

Om Stenhus Fastigheter

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga och kommersiella fastigheter. Bolagets primära geografiska marknad är Stockholmsregionen. Bolagets affärsidé är att över tid skapa ett diversifierat fastighetsbestånd för att generera största möjliga riskjusterade avkastning för Bolagets aktieägare. Bolagets tillväxt ska huvudsakligen ske genom fastighetsförvärv men även genom fastighetsutveckling.

För mer information, se Stenhus Fastigheters hemsida www.stenhusfastigheter.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se


Ändrad 2020-11-27

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • M&A