SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus Fastigheter presenterar strategiska rationalen bakom budet på Randviken

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) publicerar idag en managementpresentation, vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida (se länk nedan).

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE I NÅGOT LAND DÄR ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägare i Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”) som Stenhus Fastigheter offentliggjorde den 19 april 2022 (”Erbjudandet”) har en managementpresentation upprättats. Managementpresentationen innehåller information om bakgrunden och den strategiska rationalen till Erbjudandet.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

”Samgåendet med Randviken är viktigt ur ett strategiskt perspektiv, tillsammans kommer vi närmare vårt mål om 20 miljarder i fastighetsvärde och vi kommer bli ett starkt bolag inom segmentet kommersiella fastigheter. Vi har tillsammans många synergieffekter, fastigheter med starka kassaflöden och långa hyresavtal samt en oerhört namnkunnig och kompetent organisation. Jag önskar alla nuvarande och alla framtida aktieägare varmt välkomna på vår framtida tillväxtresa tillsammans.”

För mer information, se Stenhus Fastigheters hemsida Bud Randviken – Stenhus Fastigheter


Ändrad 2022-06-08

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Corporate Information
  • Other Corporate Information