SFAST 10.44 SEK (+3.16%)

Stenhus Fastigheter publicerar ny företagspresentation

Stenhus Fastigheter i Norden AB presenterar idag en företagspresentation samt en proforma per 31 mars 2021, denna bifogas detta PM samt återfinns på bolagets hemsida.

Sedan noteringen har Stenhus totalt ökat fastighetsvärdet i portföljen med 77% och av den anledningen har en ny företagspresentation upprättats, informationen är en sammanställning av samtliga tidigare publicerade förvärv. Stenhus tycker att det är viktigt att kommunicera med marknaden på ett transparent sätt och kommer även framgent presentera uppdaterade företagspresentationer med proforma så att marknaden på ett enkelt sätt kan följa med på tillväxtresan mot målet på 10 000 MSEK.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Det är med stolthet vi presenterar denna första företagspresentation sedan noteringen. Den visar på ett tydligt sätt vår tillväxtresa under de första månaderna på börsen. Att på detta sätt tydliggöra vad vi åstadkommit hoppas jag underlättar för våra ägares totala bild av bolaget


Ändrad 2021-02-09

  • Swedish
  • Corporate Information
  • Presentation
  • News
  • IR