SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus Fastigheter skriver 15-årigt hyresavtal med AB Karl Hedin Bygghandel

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus” eller ”Bolaget”) har ingått ett nytt 15-årigt hyresavtal med befintliga hyresgästen AB Karl Hedin Bygghandel (Hedin), det nya hyresavtalet som börjar löpa from 2022-01-01 beräknas öka driftnettot med drygt 15 %.

Stenhus har genomfört en omförhandling med Hyresgästen Hedin på fastigheten Våghagen 1 i Köping som har resulterat i ett nytt 15-årigt hyresavtal med start 2022-01-01, det nuvarande hyresavtalet löper fram till och med 2021-12-31. Den totala ytan avtalet omfattar är 5 141 m2 och motsvarar drygt 80% av den totala ytan på fastigheten, Hyresdurationen på fastigheten ökar till mer än 12 år. Driftnetto förbättringen från och med 2022-01-01 beräknas uppgå till minst 15%.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Att aktivt jobba med våra hyresgäster och kunna erbjuda dem långsiktiga lösningar ligger helt i linje med vår strategi och att få förmånen att arbeta tillsammans med Hedin under minst 15 år till ser jag fram emot.


Ändrad 2021-03-31

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Corporate Information
  • Sales
  • Order