SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Stenhus Fastigheter uppdrar åt Pareto Securities att genomföra s.k. syntetiska återköp av egna aktier

Styrelsen i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter”) har beslutat att ingå ett s.k. swapavtal med Pareto Securities AB, i syfte att genomföra s.k. syntetiska återköp av Stenhus Fastigheters egna aktier. Avsikten är att kommande bolagsstämma i Stenhus Fastigheter ska besluta om inlösen av återköpta aktier.

Förvärv får högst motsvara 10 procent av antalet utestående aktier i Stenhus Fastigheter. Vidare får förvärv, som huvudregel, med undantag för blockaffärer, under en dag inte uppgå till mer än 25 procent av den genomsnittliga dagsomsättningen de 20 närmast föregående handelsdagarna innan respektive dag för förvärv. Som huvudregel ska förvärven dessutom ske inom det på börsen gällande kursintervallet för Stenhus Fastigheter.


Ändrad 2022-06-21

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • Shares
  • Repurchase