SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus har avyttrat fastigheter för 207 MSEK i fem olika affärer under Q4 2023

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om försäljning av två fastigheter samt avyttrat och frånträtt fyra fastigheter, indirekt genom ett flertal bolagsaffärer. Totalt sammanlagt underliggande fastighetsvärde var 207 MSEK vilket inneburit en rabatt om cirka en procent jämfört med bokfört värde och en värdeförändring under innehavstiden på plus 28 MSEK. Frånträde har skett av fyra fastigheter och de övriga kommer att frånträdas Q1 2024.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om cirka 15 852 kvm och är belägna i sex svenska kommuner. Den beräknade sammanlagda årliga hyresintäkten inklusive tillägg från fastigheterna uppgick till cirka 14,9 MSEK och den genomsnittliga återstående hyresavtalslängden var 5,1 år. I och med dessa affärer har Stenhus lämnat orterna Sandviken, Ludvika, Helsingborg, Burlöv samt Bureå vilket väntas ge en positiv effekt på bolagets förvaltningskostnader. Fastigheterna var huvudsakligen klassificerade som lager, logistik och lätt industri.

Likviden från försäljningarna används till amortering av säkerställda lån och kommer därigenom stärka Stenhus finansiella ställning samt minska Bolagets räntekostnader. Försäljningen bedöms som helhet inte ha någon betydande inverkan på Bolagets resultat då förvaltningsresultatet för de avyttrade fastigheterna är i paritet med den genomsnittliga räntekostnaden på de lån som avses återbetalas.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– ”Försäljningarna var ett led för oss att effektivisera förvaltningsarbetet då vi lämnat ett antal orter med mindre fastigheter”.

Bifogat dokument innehåller alla fastigheter som Stenhus avtalat om eller frånträtt under Q4 2023.


Ändrad 2024-01-18

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Corporate Information
  • Other Corporate Information