SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus har löst kvarstående bryggfinansiering om 564 MSEK

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus” eller ”Bolaget”) har under kvartal två löst kvarvarande bryggfinansiering om cirka 564 MSEK, vilket har hanterats via kassa cirka 424 MSEK samt refinansiering av senior bankskuld om 140 MSEK

Brygglånet upptogs i samband med budet på Ranviken Fastigheter våren 2022 då Stenhus avtalade om en bryggfinansiering om totalt 800 MSEK. Under kvartal tre 2022 amorterades 236 MSEK och under april, maj och juni 2023 amorterades 350 MSEK, 38 MSEK samt 36 MSEK.

Resterande del om 140 MSEK har lösts via upptagande av ny senior bankfinansiering.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– ”Stenhus har hanterat amorteringen av bryggfinansieringen i enlighet med våra löften vilket visar på vår styrka. Av vår totala finansiering består nu 94% av seniora banklån. Vi fortsätter framåt i enlighet med vår affärsmodell och med fokus på starka och långsiktiga kassaflöden.”


Ändrad 2023-06-15

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Corporate Information
  • Other Corporate Information