SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Uppdatering om Stenhus Fastigheters uppköpserbjudande avseende samtliga aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter i Sverige AB

Den 3 mars 2021 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter i Sverige AB (”MaxFastigheter”) att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter med vederlag i nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter (”Erbjudandet”).

Utöver de aktier och teckningsoptioner som Stenhus Fastigheter angav i pressmeddelandet avseende Erbjudandet, samt pressmeddelandet avseende uppdatering om uppköpserbjudandet den 23 mars 2021, har nu ägare till ytterligare 4 092 308 aktier och 709 280 teckningsoptioner i MaxFastigheter åtagit sig att acceptera Erbjudandet.

Därtill har Investment AB Öresund, som sedan tidigare lämnat ett oåterkalleligt åtagande att acceptera Erbjudandet, förvärvat ytterligare 109 376 aktier och 16 186 teckningsoptioner i MaxFastigheter, vilka således också omfattas av Investment AB Öresunds oåterkalleliga åtagande att acceptera Erbjudandet.

Vidare har även Magnus Nilsson, som sedan tidigare lämnat ett oåterkalleligt åtagande att acceptera Erbjudandet, förvärvat ytterligare 30 000 teckningsoptioner i MaxFastigheter, vilka således också omfattas av Magnus Nilssons åtagande att acceptera Erbjudandet.

Det totala antalet aktier i MaxFastigheter som omfattas av åtagandena är således 15 611 778 stycken, motsvarande 72,1 procent av samtliga aktier i MaxFastigheter, och det totala antalet teckningsoptioner i MaxFastigheter som omfattas av åtagandena är 6 711 983 stycken, motsvarande 67,8 procent av samtliga teckningsoptioner i MaxFastigheter.


Ändrad 2021-04-27

  • Corporate Action
  • M&A
  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR