SFAST 10.44 SEK (+3.16%)

Uppdatering om Stenhus Fastigheters uppköpserbjudande avseende samtliga aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter i Sverige AB

Den 3 mars 2021 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter i Sverige AB (”MaxFastigheter”) att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter med vederlag i nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter (”Erbjudandet”).

Utöver de aktier och teckningsoptioner som Stenhus Fastigheter angav i pressmeddelandet avseende Erbjudandet, samt pressmeddelandena avseende uppdatering om uppköpserbjudandet den 23 mars 2021 och 27 april 2021, har nu ägare till ytterligare 68 000 aktier och 170 000 teckningsoptioner i MaxFastigheter åtagit sig att acceptera Erbjudandet.

Därtill har juridiska personer som sedan tidigare omfattas av oåterkalleliga åtaganden att acceptera Erbjudandet förvärvat ytterligare 1 062 497 aktier och 106 374 teckningsoptioner i MaxFastigheter, vilka således också omfattas av deras åtaganden att acceptera Erbjudandet.

Det totala antalet aktier i MaxFastigheter som omfattas av åtagandena är således 16 742 275 stycken, motsvarande 77,4 procent av samtliga aktier i MaxFastigheter, och det totala antalet teckningsoptioner i MaxFastigheter som omfattas av åtagandena är 6 988 357 stycken, motsvarande 70,6 procent av samtliga teckningsoptioner i MaxFastigheter.


Ändrad 2021-05-19

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • M&A