SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Uppdatering om Stenhus Fastigheters uppköpserbjudande avseende samtliga aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter i Sverige AB

Den 3 mars 2021 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter i Sverige AB (”MaxFastigheter”) att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter med vederlag i nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter (”Erbjudandet”).

Utöver de aktieägare och innehavare av teckningsoptioner som Stenhus Fastigheter angav i pressmeddelandet avseende Erbjudandet, har nu Fastighets AB Balder, som äger 2 218 740 aktier och 1 266 914 teckningsoptioner i MaxFastigheter, och Magnus Halvard Torsten Nilsson, som äger 125 000 aktier och 45 000 teckningsoptioner i MaxFastigheter, åtagit sig att acceptera Erbjudandet.

Därtill har Investment AB Öresund, som sedan tidigare lämnat ett oåterkalleligt åtagande att acceptera Erbjudandet, förvärvat ytterligare 161 281 stycken aktier i MaxFastigheter, vilka således också omfattas av Investment AB Öresunds oåterkalleliga åtagande att acceptera Erbjudandet.

Det totala antalet aktier i MaxFastigheter som omfattas av åtagandena är således 11 410 094 stycken, motsvarande 52,72 procent av samtliga aktier i MaxFastigheter, och det totala antalet teckningsoptioner i MaxFastigheter som omfattas av åtagandena är 5 956 517 stycken, motsvarande 60,18 procent av samtliga teckningsoptioner i MaxFastigheter.


Ändrad 2021-03-23

  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • M&A
  • News
  • IR