SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Valberedning utsedd för årsstämma 2024 i Stenhus Fastigheter

I enlighet med instruktionen för valberedningen i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämman den 23 maj 2024

Valberedningen utsett för årsstämma 2024 i Stenhus Fastigheter består av följande medlemmar:

  1. Erik Selin utsedd av Fastighets AB Balder,
  2. Mats Qviberg utsedd av Investment AB Öresund, samt
  3. Rickard Backlund i egenskap av styrelseordförande i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)
  4. Elias Georgiadis utsedd av Sterner Stenhus Holding AB

Aktieägarrepresentanterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som gemensamt representerar cirka 53 procent av rösterna i bolaget per den 30 september 2023.

Aktieägare som inför årsstämma 2024 vill lämna förslag till valberedningen kan skicka förslaget via e-post till ir@stenhusfastigheter.se, eller per post till Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), Att: Valberedningen, c/o Sterner Stenhus, Årstaängsvägen 11, vån 8, 117 75 Stockholm.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 29 februari 2024.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

-”Känner mig stolt att Stenhus Fastigheter har en så stark och namnkunnig valberedningen som ger en trygghet i bolaget.”


Ändrad 2024-02-23

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Corporate Information
  • Other Corporate Information