SFAST 10.86 SEK (0%)

Extra Bolagsstämma 2021-12-30

Kallelse till extra bolagsstämma:

Ladda ner kallelse till extra bolagsstämma

 

Anmälan och formulär för förhandsröstning:

Ladda ner anmälan och formulär för förhandsröstning

 

Fullmaktsformulär:

Ladda ner fullmaktsformulär

 

Styrelsens redogörelse:

Ladda ner styrelsens redogörelse

 

Revisorsyttrande:

Ladda ner revisorsyttrande

Ändrad 2022-09-27