SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Årsstämma den 24 maj 2022

Valberedningens yttrande som ersätter tidigare yttrande som innehållit uppenbart skrivfel:

Ladda ner valberedningens yttrande

 

Kallelse:

Ladda ner kallelse

 

Fullmaktsformulär:

Ladda ner fullmaktsformulär

 

Anmälan och formulär för förhandsröstning:

Ladda ner anmälan och formulär för förhandsröstning

 

Fullständigt förslag till beslut om optionsprogram:

Ladda ner fullständigt förslag till beslut om optionsprogram

 

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen:

Ladda styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen

 

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen:

Ladda ner revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen

Ändrad 2022-09-27